Ընտրեք Ֆակուլտետը

  Ընտրեք կուրսը

   Ընտրեք առարկան

    Այլ Նյութեր

    Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի բազային կրթությունը կազմակերպվում է բակալավրիատում 4 տարի և մագիստրատուրայում 2 տարի տևողությամբ, որին հաջորդում է կրթության հետդիպլոմային փուլը։